Een uitwisseling is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat snappen wij! Om zo veel mogelijk jongeren en gezinnen de kans te bieden om een interculturele leerervaring op te doen, stelt AFS beurzen beschikbaar. We werken met een solidariteitsprincipe waarbij 3% van de deelname-inkomsten opzij wordt gezet voor beurzen en verder wordt aangevuld via sponsoring. Elk jaar proberen we deelnemers te laten vertrekken met een beurs. Benieuwd of jij in aanmerking komt? Lees dan verder.

AFS china vrijwilligerswerk

Hoe werkt het?

Als je aan de voorwaarden voldoet kun je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van AFS Nederland. Een AFS beurs is altijd een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten en nooit een dekking van het hele bedrag. De beurs is uitsluitend aan te vragen voor high school- of universiteitsprogramma’s, met uitzondering van programma’s in de Verenigde Staten, Canada en Ierland.
Beurzen worden toegekend door de selectiecommissie en worden verrekend met de laatst te betalen termijn voor deelname aan een programma.

Het toegekende beursbedrag per deelnemer varieert tussen €500,- tot maximaal €5.000 en hangt af van volgende factoren:

  • het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen (max. €45.000,- bruto);
  • het aantal kinderen ten laste;
  • het aantal beursgerechtigden;
  • het totale beschikbare beursbudget.
Filipijnen

Voorwaarden

  • Je komt in aanmerking voor een uitwisseling met AFS en voldoet formeel aan gestelde eisen voor een uitwisseling;
  • Je wilt deelnemen aan een “interculturele uitwisseling” conform de missie van AFS en kunt dat motiveren middels een brief of video;
  • De inkomensgrens ligt op €45.000,-. Verdienen jouw ouders meer maar zijn er omstandigheden waardoor je denkt toch voor een beurs in aanmerking te komen dan kun je dit uiteraard met AFS overleggen;
  • Je hebt goede schoolresultaten en bent naast school actief binnen clubs of verenigingen;
  • Je dient jouw beursaanvraag – inclusief formulier, de juiste papieren en online dossier – zo snel mogelijk in.

In het kort

 

Voordat je de beursaanvraag kan doen, zorg je eerst dat je online dossier in orde is. Vervolgens vul je het formulier in en verzamel je alle benodigde papieren. Je stuurt dan zo snel mogelijk alle documenten op naar ons op en wij nemen je aanvraag in behandeling.

Uiteraard geldt hier: hoe sneller je een beursaanvraag indient, hoe eerder je jouw deelnameprijs kent.

Download hier het formulier voor de beursaanvraag!