Op deze pagina je vind je de veelgestelde vragen over onze programma’s voor jongvolwassenen. Heb je vragen over je inschrijving? Lees dan goed deze FAQ door.

Vond je alsnog geen antwoord op je vraag? Laat het dan weten aan onze program consultants via [email protected].

Bevestiging vertrek

Enkele weken voor vertrek wordt door een Internationale expertengroep een analyse gemaakt.

Enkel wanneer een bestemming veilig wordt geacht en het ook praktisch mogelijk is om naar daar af te reizen, zal het programma doorgaan. De deelnemers zullen hiervan op de hoogte gehouden worden.

Annulering

AFS annuleert programma’s enkel in geval van overmacht of wanneer er dringende en dwingende redenen zijn m.b.t. de veiligheid en/of gezondheid van de betrokken deelnemer.

Indien de uitwisseling onmogelijk en onverantwoord blijkt te zijn door de aanhoudende coronacrisis, dan zal AFS samen met de deelnemer (en ouders) bekijken welke de mogelijkheden zijn: een alternatieve bestemming/programma of een annulering van het programma. Een voorbeeld van een onmogelijke uitwisseling is wanneer landen verplichten dat bezoekers gevaccineerd moeten zijn, en de deelnemer op geen enkele manier een vaccinatie kan krijgen.

AFS engageert zich om op individuele basis naar alternatieven te kijken in samenspraak met de AFS-partner in het buitenland. Afhankelijk van het programma en de partner met wie het programma tot stand komt, kan er in een (gedeeltelijke) terugbetaling, uitstel van het programma of compensatie voorzien worden.

Neem contact op met onze medewerkers van [email protected] voor concrete info over jouw programma.

Betaling

Intussen vragen wij jullie om de betalingen wel te uit te voeren zoals gevraagd, volgens de richtlijnen op jullie aangepast addendum.

Voltooien inschrijving

Voor documenten die op dit moment niet verkregen kunnen worden door de geldende corona-maatregelen (zoals bijv. schoolbewijs of gezondheidsattest), geldt dat ze ook nog later aan het dossier kunnen worden toegevoegd.

Voorbereiding inschrijving

Visaprocedures zijn ten allen tijde onderhevig aan verandering, ook buiten coronatijden. We zullen telkens bekijken hoe lang we kunnen wachten met het opstarten van bepaalde procedures. Daarbij houden we rekening met de verschillende wachttijden bij de Nederlandse administratie en in het gastland. Voor sommige bestemmingen zullen we, in afwachting van de finale bevestiging of een programma kan doorgaan, toch al met de voorbereiding moeten starten. AFS heeft hierbij geen invloed op veranderingen en kan hiervoor ook niet verantwoordelijk gesteld worden.

Wij nemen actief contact met je op, zodat je de nodige regelingen tijdig kan treffen.

Voor de meeste inentingen kan over het algemeen wel iets langer gewacht worden, op enkele uitzonderingen na.