Wilt u het werk van AFS financieel ondersteunen?
AFS is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat AFS is vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht en dus uw volledige bijdrage kan besteden aan de organisatiedoelstelling. Tik op de ANBI-website de naam ‘AFS’ in om onze ANBI-registratie te bekijken.

Uw gift aan AFS is gedeeltelijk aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Bij giftenaftrek is er sprake van een maximum van 10% van het drempelinkomen en een drempelbedrag (1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60,00)

Uw incidentele gift is natuurlijk altijd van harte welkom, maar u kunt het ook grondiger aanpakken. De twee meest voor de hand liggende mogelijkheden beschrijven we hier.
1. Periodieke gift
2. Neem AFS op in uw testament

Periodieke gift (voordelig voor u en voor AFS)
Wilt u AFS voor een langere periode steunen? Kies dan voor een periodieke gift. Dan kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost omdat u profiteert van maximaal belastingvoordeel. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar ongeacht uw inkomen. U kunt een periodieke gift vastleggen als u minimaal vijf jaar lang een bepaald bedrag per jaar aan AFS schenkt. Er is geen onder- of bovengrens vastgesteld, elk bedrag is toegestaan.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de gift uiterlijk bij uw overlijden stopt
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Denkt u na over een periodieke schenking aan AFS Nederland. Vul dan de overeenkomst periodieke schenking in en stuur deze naar [email protected]

Belastingvoordeel, hoe werkt dat
Stel: het belastingtarief van uw inkomen bedraagt 42 procent. U schenkt €200,- per jaar. Als dit een unieke gift is, valt die onder de drempel van 1% en is het bedrag niet aftrekbaar van de belasting. Als u deze gift aan AFS vastlegt in een overeenkomst, kunt u het bedrag wél aftrekken van de belasting. U krijgt 42 procent terug van de belasting, ofwel €145,-en kunt uw gift dus verhogen tot €345,- omdat u het verschil terugkrijgt. Uw netto schenking blijft €200,- terwijl AFS €345,- kan besteden aan de organisatiedoelstelling. U doneert meer, zonder dat het u extra geld kost.

Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de jaarlijkse gift terug. Bereken met de Schenkcalculator uw fiscaal voordeel of bekijk wat u extra kunt schenken dankzij het belastingvoordeel. Zie www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften

Overeenkomst
U vindt een voorbeeld van een overeenkomst op www.belastingdienst.nl, er staat precies bij hoe het moet.

AFS opnemen in uw testament
Via een testament bepaalt u zelf wat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt. U kunt ook (een deel van) uw bezittingen aan AFS schenken en dit door een notaris laten vastleggen.

Erfstelling of legaat?
Een erfstelling houdt in dat u een vastgesteld percentage van uw volledige erfenis aan AFS schenkt. In dat geval benoemt u AFS in uw testament als (mede)erfgenaam.
U kunt ook kiezen voor een legaat waarmee u een vastgesteld bedrag aan AFS nalaat. Ook dit legt u vast in uw testament.
U kunt uw testament te allen tijde wijzigen.

Waar gaat uw geld naartoe?
Dankzij uw steun kan AFS haar werk als non-profit uitwisselingsorganisatie beter doen. We zijn door giften in staat de kwaliteit van onze programma’s te verbeteren en om beurzen uit te reiken aan minderbedeelde jongeren zodat ook zij op uitwisseling kunnen. In veel landen krijgt AFS overheidssubsidie, maar in Nederland niet en daarom zijn giften een belangrijke en noodzakelijke aanvulling.

Gegevens, adressen en telefoonnummers:
Stichting AFS Nederland te Amersfoort, Rabobank NL62RABO0351173471

U kunt ook uw geld voor een specifiek doel van AFS ter beschikking stellen.

Beurzen fonds

Het geld wordt dan omgezet in beurzen voor jongeren die wel met AFS op uitwisseling willen, maar het financieel niet kunnen dragen.

Vrijwilligers ontwikkeling

Het geld wordt dan voor de vrijwilligers ingezet, voor bijvoorbeeld trainingen van vrijwilligers zodat zij hun vrijwilligerswerk nog beter kunnen doen.