Op deze pagina je vind je de veelgestelde vragen over onze middelbare schoolprogramma’s met vertrek in 2021. Heb je vragen over je inschrijving? Lees dan goed deze FAQ door.

Heb je nog geen antwoord op je vraag gekregen? Laat het dan weten aan onze Program Consultants via de Participant Portal of via [email protected].

Bevestiging vertrek

Enkele weken voor vertrek wordt door een internationale expertengroep een analyse gemaakt. Enkel wanneer een bestemming veilig wordt geacht en het ook praktisch mogelijk is om naar daar af te reizen, zal het programma doorgaan.

Annulering

AFS annuleert haar programma’s enkel in geval van overmacht of wanneer er dringende en dwingende redenen zijn m.b.t. de veiligheid en/of gezondheid van de betrokken deelnemer. Dit is helaas niet voorspelbaar. Als er de dag voor vertrek in het gastland een burgeroorlog uitbreekt of een kernramp gebeurt kan het programma alsnog worden afgeschaft.

Indien een programma niet kan doorgaan om redenen gelinkt aan het virus, bekijken we met de deelnemer (en ouders) welke alternatieven er nog zijn. Een voorbeeld van zo’n situatie is bijvoorbeeld wanneer de student gevaccineerd moet zijn om een land te betreden en de student op geen enkele manier een vaccin kan krijgen.

Wanneer er geen waardig alternatief gevonden wordt, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de kosten die ze op dat moment reeds heeft betaald – exclusief de eventuele annuleringsdekking.

Betaling

Intussen vragen wij jullie om de betalingen wel te volbrengen zoals gevraagd, volgens de richtlijnen op jullie aangepast addendum.

Voorbereiding van de uitwisseling

Visaprocedures zijn ten allen tijde onderhevig aan verandering, ook buiten coronatijden. We zullen telkens bekijken hoe lang we kunnen wachten met het opstarten van bepaalde procedures. Daarbij houden we rekening met de verschillende wachttijden bij de Nederlandse administratie en in het gastland. Voor sommige bestemmingen zullen we, in afwachting van de finale bevestiging of een programma kan doorgaan, toch al met de voorbereiding moeten starten. AFS heeft hierbij geen invloed op veranderingen en kan hiervoor ook niet verantwoordelijk gesteld worden.

Wij nemen actief contact met je op, zodat je de nodige regelingen tijdig kan treffen.

Voor de meeste inentingen kan over het algemeen wel iets langer gewacht worden, op enkele uitzonderingen na.