Heel leuk dat je geïnteresseerd bent om ons team te komen versterken! Je kunt hier terecht voor specifieke vrijwilligersfuncties en voor vacatures die op ons kantoor open staan. Daarnaast zijn open sollicitaties en stagiaires bij ons ook altijd welkom.

Functies op kantoor

AFS Nederland is een internationale non-profit organisatie met een kleine, betaalde staf. AFS is gevestigd in 60 landen en heeft als doel om meer begrip tussen culturen te creëren door het organiseren van uitwisselingen. De uitwisseling vindt plaatst tussen jongeren en jongvolwassenen. Zij kunnen met AFS naar het buitenland via het High School of College programma of om vrijwilligerswerk te doen. In de meeste gevallen zullen zij in een gastgezin verblijven en op deze manier leren op eigen benen te staan en open te staan voor andere culturen en gewoontes.

Als programma assistent ben je samen met de programmamanager verantwoordelijk voor het gehele proces. Samen met de marketeer en de vrijwilligers zal je je bezighouden met de werving van Nederlandse gastouders, zorg je dat alles administratief op orde is en onderhoud je het contact met de AFS partners over de hele wereld.

Zeg jij ja op de volgende items?

• Kun je iets nieuws snel eigen maken?
• Kun je goed structureren?
• Ben je sociaal vaardig en bezit je over inlevingsvermogen?
• Ben je in staat zowel in teamverband als zelfstandig te werken?
• Heb je veel doorzettingsvermogen?
• Kun je tactisch opereren in een interculturele werkomgeving?
• Ben je in staat op korte termijn te starten?
• Spreek je goed Engels & Nederlands?

Dan zoeken we jou!

Wij zoeken iemand met een relevante MBO+;of HBO opleiding (bijvoorbeeld Bedrijfskunde, Toerisme en Vrijetijdsmanagement of Communicatie)
Ervaring met een uitwisselingsprogramma dan wel het werken met vrijwilligers is een pré. Inschaling conform salariëring cao VSNU schaal 6; min €1992 – max €2770 bij 38 uur (afhankelijk van relevante werkervaring). Het betreft in eerste instantie een jaarcontract.

We zien je cv en brief graag tegemoet op [email protected] De sluitingsdatum van de vacature is donderdag 17 oktober.
Inhoudelijke informatie over deze functie is te verkrijgen bij Erik Theunissen op nummer 085 0471525. Voor meer informatie over AFS kun je terecht op onze website: www.afs.nl

Vrijwilligersfuncties

AFS Nederland is onderdeel van een internationale non-profit organisatie en gevestigd in Amersfoort. De organisatie steunt voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers, ondersteund door een kleine, betaalde staf. AFS is gevestigd in 60 landen en heeft als doel om meer begrip tussen culturen te creëren door het organiseren van uitwisselingen. Door deze culturele ervaring hopen wij bij te dragen aan een betere en meer vredevolle wereld.
De uitwisseling vindt plaats tussen jongeren en jongvolwassenen. Zij kunnen met AFS naar het buitenland via het High School of College programma of om vrijwilligerswerk te doen. In de meeste gevallen zullen zij in een gastgezin verblijven en op deze manier leren op eigen benen te staan en open te staan voor andere culturen en gewoontes.

Het bestuur van AFS Nederland bestaat uit tenminste 5 personen, waarbij de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur uitmaken en in overleg met de directeur lopende zaken overleggen. Met uitzondering van de secretaris hebben de overige bestuursleden een specifieke relatie naar bepaalde doelgroepen binnen AFS. Gezamenlijk wordt overlegd en besloten over de strategie, planning en ontwikkeling.
Het huidige bestuur bestaat uit sociale en enthousiaste mensen, die graag een steentje willen bijdragen een aan vreedzamere wereld. Per direct zijn de vicevoorzitter, de secretaris en de twee overige bestuursleden op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zoeken wij bestuurders met enkele jaren bestuurlijke ervaring.

Voorzitter

Gezochte voorzitter heeft kennis van besturen in een sterk veranderende omgeving. Indien mogelijk meerdere jaren bestuurlijke ervaring in de rol van voorzitter en/of penningmeester. Door de kleine, professionele staf zijn de lijnen met het kantoor kort en speelt het bestuur samen met de (kern)vrijwilligers een belangrijke rol. Een AFS-achtergrond is niet noodzakelijk aangezien de overige bestuursleden die wel al hebben. Wij nodigen (oud)gastouders van harte uit om te reageren daar zij nu niet vertegenwoordigd zijn in ons bestuur.

Verantwoordelijkheden:

• Leiding geven aan het bestuur: initiatief nemen en het coördineren van bestuurszaken
• Gesprekspartner van AFS International gevestigd in de USA. Samen met de directeur verantwoordelijk voor de daarbij behorende taken in het internationale netwerk
• Treedt in formele zin op als werkgever van de stichting
• Voert als werkgever samen met nog één bestuurslid het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur
• Voert regelmatig overleg met de directeur over lopende zaken
• Voorzitten en samen met de secretaris voorbereiden van bestuursvergaderingen
• Coördineert de communicatie met vrijwilligers over bestuursaangelegenheden
• Vertegenwoordigt het bestuur daar waar gewenst bij interne en externe gelegenheden
• Zorgt voor continuïteit en tijdige opvolging van de leden

Wij zien jouw korte motivatie en CV graag spoedig tegemoet op [email protected]
Voor meer informatie over AFS kun je terecht op onze website: www.afs.nl

Gezien de vakantieperiode kan onze reactietijd wat langer op zich laten wachten. De gesprekken vinden plaats in september, zodat jullie gelijk kunnen aansluiten bij de eerstvolgende bestuursvergadering op zaterdag 5 oktober of vanaf 30 november. De bestuursvergaderingen vinden hoofdzakelijk plaats op de zaterdagochtend. Voorafgaand aan deze vergadering volgt er uiteraard een inwerkgesprek.

Wij zien jullie reactie graag tegemoet.

Hartelijke groet,

Bestuur AFS Nederland

Burcu Aydin (vice-voorzitter), Alexander Sollie (algemeen bestuurslid), Ester Pendavingh (algemeen bestuurslid) en Krista Elshout (secretaris)