Heel leuk dat je geïnteresseerd bent om ons team te komen versterken! Je kunt hier terecht voor specifieke vrijwilligersfuncties en voor vacatures die op ons kantoor open staan. Daarnaast zijn open sollicitaties en stagiaires bij ons ook altijd welkom.

Functies op kantoor

AFS Interculturele Programma’s is een vrijwilligersorganisatie die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk (60 partners wereldwijd) dat jongeren en gezinnen via interculturele leerervaringen een open blik op een multiculturele samenleving en geglobaliseerde wereld biedt.
Ook in regio Vlaanderen-Nederland (de Low Lands) wil AFS alle mensen – ongeacht hun achtergrond, religie, financiële mogelijkheden of opleidingsniveau – de kans geven tot intercultureel leren en zichzelf ontwikkelen als actieve wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige wereld.
AFS organiseert hiervoor internationale uitwisselingen voor scholieren en jongvolwassenen (wereldwijd) en voor gezinnen (in Nederland).
Daarnaast is AFS een wereldwijde vrijwilligersgemeenschap die ook in Nederland boeiend en verrijkend vrijwilligerswerk aanbiedt aan zowel jongeren als volwassenen.
In Nederland en Vlaanderen zetten meer dan 1000 vrijwilligers (ondersteund door een professionele staf van in totaal 13 mensen voor de Low Lands) zich in om de AFS programma’s te ondersteunen en de AFS-missie waar te maken.

Als Program Consultant bij AFS combineer je een liefde voor vrijwilligerswerk met een passie voor Marketing en Sales. Je opdracht situeert zich binnen 4 domeinen: 1) Algemene Promotie van en rekrutering voor de AFS programma’s in Nederland, 2) Leadmanagement en CRM, 3) Aansturen en vormen van de AFS-vrijwilligers met interesse in Marketing en Sales en 4) Het evalueren en bijsturen van het programma-portfolio.

Promotie en Rekrutering
Als Program Consultant ben je verantwoordelijk voor de promotie van en de rekrutering voor de interculturele programma’s van AFS, in eerste instantie samen met vrijwilligers in Regio Midden Nederland (hieronder verstaan wij de Provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel).
Je grijpt elke kans om te werken aan de naambekendheid van AFS en onderneemt hiervoor acties met de Nederlandse AFS-vrijwilligers. Je weet welke kanalen (on- en offline) te gebruiken om een zo groot mogelijk publiek te bereiken met onze missie en ons aanbod.
Je zorgt voor de organisatie van regionale info-avonden en scholentochten voor het promoten van onze interculturele uitwisselingsprogramma’s. Hiervoor creëer je banden met scholen alsook met bovenlokale onderwijskoepels, – overheden en –instanties. Zo bouw je een netwerk uit van onderwijs in Nederland.

Leadmanagement en CRM
Je werkt namelijk samen met een groep van vrijwillige program consultants (de zogenaamde Wegwijzers) voor de opvolging van het dagelijkse leadmanagement en CRM. Als beroepskracht coördineer jij de hele aanwervingsprocedure in SalesForce en zet vrijwilligers aan het werk om in hun regio in gesprek te gaan met potentiële kandidaten. Door hen te informeren en oriënteren zorg je voor het gepaste programma voor elk klantenprofiel.
Je bent verantwoordelijk voor de conversie van ‘lead’ tot ‘deelnemer’ en vervolgens voor de administratieve begeleiding van elke ‘deelnemer’ tot aan het vertrek.
Jij en de vrijwillige Wegwijzers zijn gedurende het hele onboarding-traject tot en met het vertrek, het eerste aanspreekpunt voor (potentiële) klanten.
Je verzorgt de administratie en logistiek die samengaan met onze buitenlandse, interculturele programma’s. Zo ben je verantwoordelijke voor de travel (transport) voor deelnemers vanuit Nederland en verzorg je de nodige visa voor zowel de deelnemers vanuit Nederland als voor de buitenlandse studenten die naar Nederland komen.

Aansturen en vormen van de AFS-vrijwilligers met interesse in Marketing & Sales
Je bent verantwoordelijk voor het aanwerven, opleiden en aansturen van een enthousiast team van lokale vrijwilligers (Wegwijzers) die instaan voor de initiële oriënterende gesprekken (intakes) en het verdere begeleiden van kandidaten in de eigen regio. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de Wegwijzers en verantwoordelijk voor hun planning, coaching en vorming.
Daarnaast zorg je ook voor de rekrutering, aansturing en vorming van de vrijwillige verantwoordelijken voor de lokale info-avonden en scholentochten.
Je stuurt tot slot ook een team van vrijwilligers aan dat voor de logistieke organisatie van vertrekken en aankomsten in Nederland zorgt.

Het evalueren en bijsturen van het programma-portfolio
Je informeert het bestuur van AFS en het Programma-team in België over de stand van zaken m.b.t. de sending-rekrutering en monitort hiervoor permanent de leads en inschrijvingen. Je houdt hiervoor de nodige dashboards up-to-date.
Je draagt bij aan de jaarlijkse evaluatie van het programma-portfolio en zorgt voor een aanbod op maat van de Nederlandse klant.

Profiel

Kennis en vaardigheden
• Je weet hoe je vrijwilligersploegen moet motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen;
• Je weet wie de ‘Nieuwe vrijwilliger’ is en hoe deze te benaderen;
• Je hebt ervaring met marketing en sales, bent een goede verkoper;
• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
• Je hebt sterk in zowel zakelijk als wervend schrijven in het Nederlands;
• Je bent klantvriendelijk, overtuigend en wervend;
• Je bent een sterke actieve en analytische luisteraar;
• Je bent professioneel en overtuigend in telefonisch contact;
• Je hebt ervaring met leadmanagement en CRM;
• Je hebt kennis van Generatie Z;
• Je bent sterk in alle Officetoepassingen;
• Je bent administratief sterk en goed in het beheren en presenteren van informatie;
• Je hebt een goede kennis van de Engelse taal zowel mondeling als geschreven;
• Als proactieve analist volg je resultaten op, stel je correctieve acties voor en weet je prioriteiten te stellen;
• Je neemt gemakkelijk initiatief en weet hoe om te gaan met stresssituaties;
• Je hebt een verzorgd voorkomen en een verzorgde taal;
• Je weet hoe vrijwilligersploegen te motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen;
• Je bent sociaal vaardig, legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten mensen en ploegen;
• Je weet hoe je in een snel veranderende, chaotische en creatieve realiteit toch het overzicht houdt en het doel bewaakt;
• Je weet hoe je processen moet uittekenen en opvolgen en hoe je een goede back-planning opstelt en uitrolt;

Gedragscompetenties
• Je werkt ordelijk en stipt;
• Je weet hoe je te bewegen op de smalle lijn tussen het werken met ‘klanten’ in een professionele setting en tegelijkertijd met ‘vrijwilligers’ in een leer- en experimenteer- en amuzeer-omgeving;
• Je bent zowel feedback- als oplossingsgericht;
• Je bent sterk in je eigen timemanagement en in zelfzorg;
• Je bent in staat zowel als in team als zelfstandig te werken;
• Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en handelt daarnaar;
• Je bent collegiaal en flexibel als de goede (samen)werking dit vereist;
• Je kunt strategie en doelstellingen omzetten in concrete acties: m.a.w. je kunt de AFS-rekruteringsstrategie vertalen in concrete acties en projecten;
• Je bent bereid tot regelmatig avond- en sporadisch weekendwerk flexibel waar het werken met vrijwilligers en klanten dat vereist;
• Je bent sociaal vaardig, legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten mensen en groepen.
• Je neemt gemakkelijk initiatief en weet hoe om te gaan met stresssituaties.
• Je bent ondernemingsgezind en niet bang voor verandering en innovatie: je ziet eerder de kansen dan de problemen;
• Je bent sterk in contact leggen, netwerken uitbouwen en in het duurzaam uitwerken van relaties, co-creaties en projecten om via samenwerking met andere organisaties de efficiëntie en impact van AFS te verhogen.

Pluspunten
• Je bent zelf een vrijwilliger (geweest);
• Ervaring met Salesforce;
• Ervaring in het verkopen binnen een not-for-profit context en/of binnen de jongerenmarkt (doelpubliek prioritair 15 tot 30 jaar);
• Ervaring in marketing & sales in een missiegedreven context;
• Ervaring in het werken voor een vrijwilligersorganisatie of het aansturen van vrijwilligers.
• Je hebt kennis van intercultureel leren (global competences) en/of internationalisering.

Voorwaarden
• Je woont in Midden Nederland of bent bereid om je er te vestigen (provincies Provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland of Overijssel. Je werkt structureel van thuis uit (en bent meestal onderweg in de regio) maar wordt soms in Amersfoort verwacht voor overleg met je Nederlandse collega. Voor planning en intervisie wordt je af en toe op het Vlaamse AFS-kantoor in Mechelen-België verwacht.
• Je engageert je tot avond- en weekendwerk en bent flexibel waar het werken met vrijwilligers en programma-deelnemers dat vereist.
• Je gelooft dat in de huidige samenleving en wereld ‘ globalisering’ en ‘superdiversiteit’ zowel een uitdaging als een opportuniteit en meerwaarde zijn en wilt je bijdrage leveren om iedereen de kans te geven een actieve wereldburger te worden.
• Deze job wordt deels geleid door seizoens-pieken die maken dat de mogelijkheden tot vakantie op bepaalde momenten beperkt zijn (afhankelijk van de behaalde doelen) en er in die periodes extra flexibiliteit vereist kan zijn.

Wij bieden
• Een parttime job (32 uur) in een dynamische regionale en internationale werkomgeving;
• Een gevarieerde job met veel kans tot eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
• De kans om in een internationale context zowel dichtbij (Benelux) als veraf (het hele internationale AFS netwerk) mee te werken aan een relevante missie.
• Deel uitmaken van een Programma-team in Vlaanderen en Nederland dat elkaar steunt, versterkt en uitdaagt.
• Een creatieve vrijwilligersomgeving waar je met veel kans tot eigen initiatief vrijwilligers kan doen leren en excelleren.
• Een flexibele arbeidsduurregeling en een rechtvaardige regeling inzake vakantie en overuren.
• Een start-contract van 7 maanden aan een eerlijke verloning met een rechtvaardige compensatie voor thuiswerk en werkgerelateerde verplaatsingen. Het toegekende salaris is marktconform. Omzetting in een contract van onbepaalde duur na de eerste evaluatie.

Richt je Curriculum Vitae en motivatiebrief (!) uiterlijk voor maandag 17 mei 2021 aan Caroline Steyaert via [email protected]. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef en kort digitaal gesprek op 20 of 21 mei 2021.
Indiensttreding is voorzien asap.

AFS draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Competenties van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.