Heel leuk dat je geïnteresseerd bent om ons team te komen versterken! Je kunt hier terecht voor specifieke vrijwilligersfuncties en voor vacatures die op ons kantoor open staan. Daarnaast zijn open sollicitaties en stagiaires bij ons ook altijd welkom.

Functies op kantoor

AFS Interculturele Programma’s is een vrijwilligersorganisatie die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk (60 partners wereldwijd) dat jongeren en gezinnen via interculturele leerervaringen een open blik op een multiculturele samenleving en geglobaliseerde wereld biedt. Ook in regio Vlaanderen-Nederland (de Low Lands) wil AFS alle mensen – ongeacht hun achtergrond, religie, financiële mogelijkheden of opleidingsniveau – de kans geven tot intercultureel leren en zichzelf ontwikkelen als actieve wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige wereld.

AFS organiseert hiervoor internationale uitwisselingen voor scholieren en jongvolwassenen (wereldwijd) en voor gezinnen (in Nederland). Daarnaast is AFS een wereldwijde vrijwilligersgemeenschap die ook in Nederland boeiend en verrijkend vrijwilligerswerk aanbiedt aan zowel jongeren als volwassenen. In Nederland en Vlaanderen zetten meer dan 1000 vrijwilligers (ondersteund door een professionele staf van in totaal 13 mensen voor de Low Lands) zich in om de AFS programma’s te ondersteunen en de AFS-missie waar te maken.

Als Program Consultant bij AFS combineer je een liefde voor vrijwilligerswerk met een passie voor marketing en sales. Je opdracht situeert zich binnen 4 domeinen:

 1. Algemene Promotie van en rekrutering voor de AFS programma’s in Nederland.
 2. Leadmanagement en CRM.
 3. Aansturen en vormen van de AFS-vrijwilligers met interesse in marketing en sales.
 4. Het evalueren en bijsturen van het programmaportfolio.

Promotie en Rekrutering

Als Program Consultant ben je verantwoordelijk voor de promotie van en de rekrutering voor de interculturele programma’s van AFS, in eerste instantie samen met vrijwilligers in regio Midden-Nederland (hieronder verstaan wij Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel). Je grijpt elke kans om te werken aan de naambekendheid van AFS en onderneemt hiervoor acties met de Nederlandse AFS-vrijwilligers. Je weet welke kanalen (on- en offline) te gebruiken om een zo groot mogelijk publiek te bereiken met onze missie en ons aanbod. Je zorgt voor de organisatie van regionale infoavonden en scholentochten voor het promoten van onze interculturele uitwisselingsprogramma’s. Hiervoor creëer je banden met scholen alsook met bovenlokale onderwijskoepels, – overheden en –instanties. Zo bouw je een netwerk uit van onderwijs in Nederland.

Leadmanagement en CRM

Je werkt samen met een groep van vrijwillige program consultants (de zogenaamde Wegwijzers) voor de opvolging van het dagelijkse leadmanagement en CRM. Als beroepskracht coördineer jij de hele aanwervingsprocedure in SalesForce en zet je vrijwilligers aan het werk om in hun regio in gesprek te gaan met potentiële kandidaten. Door hen te informeren en oriënteren zorg je voor het gepaste programma voor elk klantenprofiel.  Je bent verantwoordelijk voor de conversie van ‘lead’ tot ‘deelnemer’ en vervolgens voor de administratieve begeleiding van elke ‘deelnemer’ tot aan het vertrek.  Jij en de vrijwillige Wegwijzers zijn gedurende het hele onboarding-traject het eerste aanspreekpunt voor (potentiële) klanten.

Je verzorgt de administratie en logistiek die samengaan met onze buitenlandse, interculturele programma’s. Zo verzorg je de nodige visa voor zowel de deelnemers vanuit Nederland als voor de buitenlandse studenten die naar Nederland komen.

Aansturen en vormen van de AFS-vrijwilligers met interesse in marketing en sales

Je bent verantwoordelijk voor het aanwerven, opleiden en aansturen van een enthousiast team van lokale vrijwilligers (Wegwijzers) die instaan voor de initiële oriënterende gesprekken (intakes) en het verdere begeleiden van kandidaten in de eigen regio. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de Wegwijzers en verantwoordelijk voor hun planning, coaching en vorming.

Daarnaast zorg je ook voor de rekrutering, aansturing en vorming van de vrijwillige verantwoordelijken voor de lokale infoavonden en scholentochten. Je stuurt tot slot ook een team van vrijwilligers aan dat voor de logistieke organisatie van vertrekken en aankomsten in Nederland zorgt.

Het evalueren en bijsturen van het programmaportfolio

Je informeert het bestuur van AFS en het Programma-team in België over de stand van zaken m.b.t. de sending-rekrutering en monitort hiervoor permanent de leads en inschrijvingen. Je houdt hiervoor de nodige dashboards up-to-date.

Je draagt bij aan de jaarlijkse evaluatie van het programmaportfolio en zorgt voor een aanbod op maat van de Nederlandse klant.

Wie ben jij? Lees het volledige profiel hier.

Voorwaarden

 • Je woont in Midden-Nederland of bent bereid om je er te vestigen (provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland of Overijssel). Je werkt structureel van thuis uit (en bent meestal onderweg in de regio) maar wordt soms in Amersfoort verwacht voor overleg met je Nederlandse collega. Voor planning, vorming en intervisie wordt je af en toe op het Vlaamse AFS-kantoor in Mechelen-België verwacht waar ook je Belgische collega Program Consultant werkt.
 • Je engageert je tot avond- en weekendwerk en bent flexibel waar het werken met vrijwilligers en deelnemers dat vereist.
 • Je gelooft dat in de huidige samenleving en wereld ‘globalisering’ en ‘superdiversiteit’ zowel een uitdaging als een opportuniteit en meerwaarde zijn en wilt je bijdrage leveren om iedereen de kans te geven een actieve wereldburger te worden.
 • Deze job wordt deels geleid door seizoenspieken die maken dat de mogelijkheden tot vakantie op bepaalde momenten beperkt zijn (afhankelijk van de behaalde doelen) en er in die periodes extra flexibiliteit vereist kan zijn.

Wij bieden:

 • Een parttime job (32 uur) in een dynamische regionale en internationale werkomgeving.
 • Een gevarieerde job met veel kans tot eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 • De kans om in een internationale context zowel dichtbij (Benelux) als veraf (het hele internationale AFS netwerk) mee te werken aan een relevante missie.
 • Deel uitmaken van een Programmateam in Vlaanderen en Nederland dat elkaar steunt, versterkt en uitdaagt.
 • Een creatieve vrijwilligersomgeving waar je met veel kans tot eigen initiatief vrijwilligers kan doen leren en excelleren.
 • Een flexibele arbeidsduurregeling en een rechtvaardige regeling inzake vakantie en overuren.
 • Een startcontract van 5 maanden aan een eerlijke verloning met een rechtvaardige compensatie voor thuiswerk en werkgerelateerde verplaatsingen. Het toegekende salaris is marktconform. Omzetting in een contract van onbepaalde duur na de eerste evaluatie.

Richt je CV en motivatiebrief (!) uiterlijk op donderdag 8 juli 2021 aan Caroline Steyaert via [email protected] De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef en kort digitaal gesprek op 14 of 15 juli 2021. Indiensttreding is voorzien zo snel als mogelijk en graag uiterlijk op 1 september 2021.

AFS draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Competenties van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.