Heel leuk dat je geïnteresseerd bent om ons team te komen versterken! Je kunt hier terecht voor specifieke vrijwilligersfuncties en voor vacatures die op ons kantoor open staan. Daarnaast zijn open sollicitaties en stagiaires bij ons ook altijd welkom.

Vrijwilligersfuncties

AFS Nederland is onderdeel van een internationale non-profit organisatie en gevestigd in Amersfoort. De organisatie steunt voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers, ondersteund door een kleine, betaalde staf. AFS is gevestigd in 60 landen en heeft als doel om meer begrip tussen culturen te creëren door het organiseren van uitwisselingen. Door deze culturele ervaring hopen wij bij te dragen aan een betere en meer vredevolle wereld.
De uitwisseling vindt plaats tussen jongeren en jongvolwassenen. Zij kunnen met AFS naar het buitenland via het High School of College programma of om vrijwilligerswerk te doen. In de meeste gevallen zullen zij in een gastgezin verblijven en op deze manier leren op eigen benen te staan en open te staan voor andere culturen en gewoontes.

Het bestuur van AFS Nederland bestaat uit tenminste 5 personen, waarbij de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur uitmaken en in overleg met de directeur lopende zaken overleggen. Met uitzondering van de secretaris hebben de overige bestuursleden een specifieke relatie naar bepaalde doelgroepen binnen AFS. Gezamenlijk wordt overlegd en besloten over de strategie, planning en ontwikkeling.
Het huidige bestuur bestaat uit sociale en enthousiaste mensen, die graag een steentje willen bijdragen een aan vreedzamere wereld. Per direct zijn de vicevoorzitter, de secretaris en de twee overige bestuursleden op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zoeken wij bestuurders met enkele jaren bestuurlijke ervaring.

Voorzitter

Gezochte voorzitter heeft kennis van besturen in een sterk veranderende omgeving. Indien mogelijk meerdere jaren bestuurlijke ervaring in de rol van voorzitter en/of penningmeester. Door de kleine, professionele staf zijn de lijnen met het kantoor kort en speelt het bestuur samen met de (kern)vrijwilligers een belangrijke rol. Een AFS-achtergrond is niet noodzakelijk aangezien de overige bestuursleden die wel al hebben. Wij nodigen (oud)gastouders van harte uit om te reageren daar zij nu niet vertegenwoordigd zijn in ons bestuur.

Verantwoordelijkheden:

• Leiding geven aan het bestuur: initiatief nemen en het coördineren van bestuurszaken
• Gesprekspartner van AFS International gevestigd in de USA. Samen met de directeur verantwoordelijk voor de daarbij behorende taken in het internationale netwerk
• Treedt in formele zin op als werkgever van de stichting
• Voert als werkgever samen met nog één bestuurslid het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur
• Voert regelmatig overleg met de directeur over lopende zaken
• Voorzitten en samen met de secretaris voorbereiden van bestuursvergaderingen
• Coördineert de communicatie met vrijwilligers over bestuursaangelegenheden
• Vertegenwoordigt het bestuur daar waar gewenst bij interne en externe gelegenheden
• Zorgt voor continuïteit en tijdige opvolging van de leden

Wij zien jouw korte motivatie en CV graag spoedig tegemoet op [email protected]
Voor meer informatie over AFS kun je terecht op onze website: www.afs.nl

Gezien de vakantieperiode kan onze reactietijd wat langer op zich laten wachten. De gesprekken vinden plaats in september, zodat jullie gelijk kunnen aansluiten bij de eerstvolgende bestuursvergadering op zaterdag 5 oktober of vanaf 30 november. De bestuursvergaderingen vinden hoofdzakelijk plaats op de zaterdagochtend. Voorafgaand aan deze vergadering volgt er uiteraard een inwerkgesprek.

Wij zien jullie reactie graag tegemoet.

Hartelijke groet,

Bestuur AFS Nederland

Burcu Aydin (vice-voorzitter), Alexander Sollie (algemeen bestuurslid), Ester Pendavingh (algemeen bestuurslid) en Krista Elshout (secretaris)

Functies op kantoor

AFS Nederland is een internationale non-profit organisatie die voor een groot deel steunt op de inzet van vrijwilligers. AFS is gevestigd in 60 landen en heeft als doel om meer begrip tussen culturen te creëren door het organiseren van uitwisselingen. Door deze culturele ervaring hopen we bij te dragen aan een betere en meer vredevolle wereld.

Wij houden ons voornamelijk bezig met de uitwisseling tussen middelbare scholieren. Zij kunnen er voor kiezen om tijdens hun middelbare school of na hun examenjaar naar school te gaan in een ander land. Dit kan voor een jaar, semester of trimester. Ze verblijven dan in een gastgezin en zullen op deze manier een nieuwe taal en cultuur leren kennen. Wij ontvangen ook studenten en voor hen zijn wij elk jaar op zoek naar gezinnen die ook graag een cultureel avontuur aan willen gaan en gastouder willen worden. Echter zullen wij ons vanaf september voornamelijk focussen op de werving van Nederlandse scholieren.

We zoeken versterking

Wij hebben de ambitie te groeien en onze impact te vergroten. Om dit te realiseren zoeken wij een Marketing en Communicatie stagiair die ons hierbij kan helpen. Het liefst vanaf september 2019. Je zult nauw samenwerken met onze Marketing Communicatie specialist en je zult je dus voornamelijk bezig houden met de werving van Nederlandse scholieren om ze te enthousiasmeren voor een culturele leerervaring in het buitenland.

Een greep uit je taken:

• Marketingstrategie implementeren
• Content kalender voor social media maken en de verschillende kanalen beheren
• Trends binnen de doelgroep in de gaten houden
• Het onderhouden van de website
• Het opstellen en redigeren van nieuwsbrieven
• Het monitoren en aanscherpen van onze SEA campagnes
• De pers en media voorzien van content

AFS Nederland biedt een leuke en afwisselende stage aan binnen een jong en enthousiast team. Binnen onze organisatie staan overleg, collegialiteit en samenwerking voorop. Jouw mening en input wordt dus gehoord en is meer dan welkom. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, in overleg met je stagebegeleider, aan je eigen opdracht(en) te werken.

Drie redenen waarom dit iets voor jou is

• Je bent geïnteresseerd in verschillende culturen
• Je doet een relevante studie en je kunt ons minimaal drie dagen per week ondersteunen met de bovengenoemde taken
• Je bent niet bang om iets uit te proberen en je staat er voor open om nieuwe dingen te leren

Sta jij helemaal achter onze missie en wil jij je inzetten om middelbare scholieren te bereiken en hen enthousiast te maken voor een schooljaar in het buitenland? Solliciteer dan nu! Wij kijken er naar uit om jou te begeleiden en te helpen om de beste marketeer/communicatie specialist te worden! Een stagevergoeding is bespreekbaar. Stuur een mail naar: [email protected] en kijk op onze website afs.nl voor meer informatie over de organisatie.