AFS Lowlands verbindt zich ertoe de volgende principes te respecteren:

  1. Snelheid: Uw klacht wordt binnen zeven dagen bevestigd. U krijgt doorgaans binnen vier weken een uitgebreide reactie. Als we niet binnen vier weken kunnen reageren, zullen we u informeren over de redenen voor de vertraging en de verwachte datum voor de reactie.
  2. Objectiviteit: Uw klacht wordt onderzocht door een vrijwilliger of medewerker die niet betrokken was bij de situatie waarover wordt geklaagd.
  3. Vertrouwelijkheid: De privacy van alle betrokkenen en de vertrouwelijkheid van uw klacht worden zoveel mogelijk gerespecteerd.
  4. Responsiviteit: De reactie van AFS zal volledig en gedetailleerd zijn. Het geeft informatie over hoe we van plan zijn de problemen in uw klacht te onderzoeken en af ​​te handelen.
  5. Gemak: U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk, persoonlijk, telefonisch of per e-mail indienen. Als u een mondelinge klacht indient, leggen wij deze schriftelijk vast en verstrekken wij u een ontvangstbevestiging voor uw administratie.

Hoe kan ik een claim indienen?

  • Via een lokale vrijwilliger
  • Door een e-mail te sturen naar het nationale hoofdkantoor van AFS Lowlands: [email protected]

Als u niet tevreden bent met de eerste reactie op uw klacht, kunt u verzoeken dat deze wordt beoordeeld door een ander personeelslid.

Ten slotte kunt u contact opnemen met de General Counsel van AFS Intercultural Programs, Inc. via [email protected] of per brief gericht aan de General Counsel van AFS International, 71 West 23d St., Sixth floor, New York, NY 10010 USA.