Heb je nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt en weet je niet hoe je hiermee omgaat?

Een aanspreekpersoon integriteit (API) draagt er in een jeugdorganisatie mee zorg voor dat jongeren, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen iemand hebben bij wie ze terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke integriteit.

Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag…kan je in vertrouwen terecht bij Caroline Steyaert, zij volgde hiervoor de nodige opleidingen. Je kan bij haar terecht via e-mail of vraag naar haar op ons algemeen nummer +31 (0)85 0471525.