AFS in Nederland kent 4.000 alumni. In de loop der jaren is de band tussen de alumni onderling en met AFS steeds meer verwaterd. Op initiatief van de werkgroep Alumni en Vrienden van AFS NED werd op 13 oktober een eerste bijeenkomst voor alumni georganiseerd. Oud AFS deelnemers van de jaren 1959 tot 2007 kwamen bijeen voor een gevarieerde middag. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de band tussen alumni te versterken, oude herinneringen op te halen, te praten over het uitbouwen van een alumni en “vrienden van AFS” netwerk en te luisteren naar de ervaringen van bijzondere AFS Alumnus. Dat was deze zaterdag Ambassadeur Paul Bekkers (1979-80), werkzaam bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Paul Bekkers demonstreerde in een boeiend en persoonlijk betoog welke rol zijn AFS ervaring speelt in zijn leven en werk. Als diplomaat en zeker in zijn huidige positie zijn vaardigheden en inzichten die een AFS ervaring je meegeven van grote waarde. Maar ook voor zijn persoonlijke ontwikkeling, zijn kijk op de wereld, is dat ene jaar van grote en blijvende invloed geweest. Zoals dat voor zoveel alumni het geval is.

Er was natuurlijk ook aandacht voor de organisatie zelf. Philip den Ouden (1968-69, USA), oud voorzitter en oud-directeur van AFS International voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten gaf een beknopt overzicht van de ontwikkeling van AFS tussen 1946 en nu. Van de stap van de ambulance vrijwilligers om uitwisseling van jonge mensen uit de hele wereld en de Verenigde staten te beginnen tot het multinationale netwerk van uitwisselingsorganisatie van vandaag. AFS organiseert uitwisselingen tussen 60 landen voor ruim 12.000 deelnemers. AFS evolueerde van een op vrijwilligers in de VS steunend chapter-netwerk tot een internationale organisatie gericht op onderwijs voor “global and intercultural competences” nog steeds gesteund door vrijwilligers over de hele wereld. Een netwerk waarin iedere nationale organisatie zelf de verantwoordelijkheid voor haar eigen gezondheid draagt. Geheel anders dan 40 jaar geleden toen alle risico’s door AFS International in New York werd gedragen.

Hanneke Teekens (1966-67, USA), voorzitter van AFS Nederland en initiatiefnemer van de werkgroep, schetste wat die eigen verantwoordelijkheid betekent voor de organisatie vandaag. AFS Nederland staat na een aantal moeilijke jaren weer goed op de rails. Een goed functionerend kantoor, een stevig bestuur en  werkende vrijwilligersorganisatie hebben de deelname aan de programma’s weer sterk vergroot. Het is zaak om de inbedding van AFS in Nederland nu verder te verstevigen en ook haar activiteiten aan te passen aan een sterk veranderende wereld. De ontwikkelingen in de wereld laten zien dat de relevantie van AFS voor de samenleving groot is. De organisatie voor het “dagelijkse” werk – kantoor, vrijwilligers en bestuur – zou sterker geschraagd kunnen worden door een brede schil van mensen die betrokken zijn geweest als deelnemer, gastfamilie of vrijwilliger. Daarom probeert de werkgroep alumni weer bij elkaar te brengen: een netwerk waarop incidenteel een beroep kan worden gedaan, een netwerk dat een breder draagvlak geeft aan AFS in Nederland en dat zodoende ook de financiële basis voor de ontwikkeling van AFS kan verbreden. Een netwerk dat graag de onderlinge banden weer aanhaalt.

Frank Ickenroth (1987-88, USA) besprak hoe donaties aan AFS kunnen worden gedaan. Frank legde uit dat als een donor zich verbind voor een donatie voor een periode van 5 jaar, dit bedrag aftrekbaar is voor de belasting, onafhankelijk van de hoogte van het bedrag. Een mooie regeling om voor extra ondersteuning van AFS te kunnen zorgen zonder dat het de donor zelf meer kost.

Dinette Leune (1964-1965, USA) en Henny van Egmond (1963-64, USA) deden verslag van het monnikenwerk dat zij vorig jaar zijn begonnen. Het terugvinden van de adressen van de 4.000 oud-deelnemers. In de archieven van AFS Nederland zijn gegevens van deelnemers van voor 2000 helaas verloren gegaan. Vele handen maken licht werk: de lijsten met namen van oud-deelnemers waren aanwezig en de aanwezigen konden meteen aan de slag om bekenden te identificeren en adressen door te geven.

Aan het eind van de middag werden vier korte brainstorm sessies met een vier thema’s georganiseerd: hoe kunnen we bijeenkomsten voor alumni en vrienden het beste organiseren, hoe kan het netwerk bijdragen aan een stevige financiële ondersteuning van de ontwikkeling van AFS, hoe kan naamsbekendheid worden gestimuleerd en hoe kunnen alumni bijdragen aan nieuwe activiteiten van AFS. In korte tijd werden vele goede ideeën ontwikkeld. De werkgroep gaat daarmee aan de slag!

Er werd enthousiast nagepraat met een borrel en hapjes. Afspraak: tot de volgende keer!

Philip den Ouden

In de agenda
6 april 2019: Ontmoetingen voor alumni en vrienden van AFS op drie plaatsen in het land
5 oktober 2019: Landelijke bijeenkomst AFS Alumni.NED voor vrienden en alumni van AFS