AFS Program Consultant

AFS organiseert  internationale uitwisselingen voor scholieren en jongvolwassenen (wereldwijd) en voor gezinnen in Nederland. Daarnaast is AFS een wereldwijde vrijwilligersgemeenschap die ook in Nederland boeiend en verrijkend vrijwilligerswerk aanbiedt aan zowel jongeren als volwassenen.

In regio Vlaanderen-Nederland (de Low Lands) wil AFS alle mensen – ongeacht hun achtergrond, religie, financiële mogelijkheden of opleidingsniveau – de kans geven tot intercultureel leren en zichzelf ontwikkelen als actieve wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige wereld.

Functieinhoud

Promotie en Rekrutering

Als Program Consultant ben je verantwoordelijk voor de promotie van en de rekrutering voor de interculturele programma’s van AFS, in eerste instantie samen met vrijwilligers in regio Midden-Nederland (hieronder verstaan wij Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel). Je grijpt elke kans om te werken aan de naambekendheid van AFS en onderneemt hiervoor acties met de Nederlandse AFS-vrijwilligers. Je weet welke kanalen (on- en offline) te gebruiken om een zo groot mogelijk publiek te bereiken met onze missie en ons aanbod. Je zorgt voor de organisatie van regionale infoavonden en scholentochten voor het promoten van onze interculturele uitwisselingsprogramma’s. Hiervoor creëer je banden met scholen alsook met bovenlokale onderwijskoepels, – overheden en –instanties. Zo bouw je een netwerk uit van onderwijs in Nederland.

Leadmanagement en CRM

Je werkt samen met een groep van vrijwillige program consultants (de zogenaamde Wegwijzers) voor de opvolging van het dagelijkse leadmanagement en CRM. Als beroepskracht coördineer jij de hele aanwervingsprocedure in SalesForce en zet je vrijwilligers aan het werk om in hun regio in gesprek te gaan met potentiële kandidaten. Door hen te informeren en oriënteren zorg je voor het gepaste programma voor elk klantenprofiel.  Je bent verantwoordelijk voor de conversie van ‘lead’ tot ‘deelnemer’ en vervolgens voor de administratieve begeleiding van elke ‘deelnemer’ tot aan het vertrek.  Jij en de vrijwillige Wegwijzers zijn gedurende het hele onboarding-traject het eerste aanspreekpunt voor (potentiële) klanten.

Je verzorgt de administratie en logistiek die samengaan met onze buitenlandse, interculturele programma’s. Zo verzorg je de nodige visa voor zowel de deelnemers vanuit Nederland als voor de buitenlandse studenten die naar Nederland komen.

Aansturen en vormen van de AFS-vrijwilligers met interesse in marketing en sales

Je bent verantwoordelijk voor het aanwerven, opleiden en aansturen van een enthousiast team van lokale vrijwilligers (Wegwijzers) die instaan voor de initiële oriënterende gesprekken (intakes) en het verdere begeleiden van kandidaten in de eigen regio. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de Wegwijzers en verantwoordelijk voor hun planning, coaching en vorming.

Daarnaast zorg je ook voor de rekrutering, aansturing en vorming van de vrijwillige verantwoordelijken voor de lokale infoavonden en scholentochten. Je stuurt tot slot ook een team van vrijwilligers aan dat voor de logistieke organisatie van vertrekken en aankomsten in Nederland zorgt.

Het evalueren en bijsturen van het programmaportfolio

Je informeert het bestuur van AFS en het Programma-team in België over de stand van zaken m.b.t. de sending-rekrutering en monitort hiervoor permanent de leads en inschrijvingen. Je houdt hiervoor de nodige dashboards up-to-date.

Je draagt bij aan de jaarlijkse evaluatie van het programmaportfolio en zorgt voor een aanbod op maat van de Nederlandse klant.

Wij zijn op zoek naar de volgende kennis en vaardigheden:

 • Je weet hoe je vrijwilligersploegen moet motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen.
 • Je weet wie de ‘Nieuwe vrijwilliger’ is en hoe deze te benaderen.
 • Je hebt ervaring met marketing en sales, bent een goede verkoper.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt sterk in zowel zakelijk als wervend schrijven in het Nederlands.
 • Je hebt een goede kennis van de Engelse taal zowel mondeling als geschreven.
 • Je bent klantvriendelijk, overtuigend en wervend.
 • Je bent een sterke actieve en analytische luisteraar.
 • Je bent professioneel en overtuigend in telefonisch contact.
 • Je bent sterk in alle Office-toepassingen.
 • Je bent administratief sterk en goed in het beheren en presenteren van informatie.
 • Als proactieve analist volg je resultaten op, stel je correctieve acties voor en weet je prioriteiten te stellen.
 • Je neemt gemakkelijk initiatief en weet hoe om te gaan met stresssituaties.
 • Je hebt een verzorgd voorkomen en een verzorgde taal.
 • Je weet hoe vrijwilligersploegen te motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen.
 • Je bent sociaal vaardig, legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten mensen en ploegen.
 • Je weet hoe je in een snel veranderende, chaotische en creatieve realiteit toch het overzicht  houdt en het doel bewaakt.
 • Je weet hoe je processen moet uittekenen en opvolgen en hoe je een goede back-planning opstelt en uitrolt.

Wil je weten over welke ‘gedragscompetenties’ je best beschikt in deze job?

 • Je werkt ordelijk en stipt.
 • Je weet hoe je te bewegen op de smalle lijn tussen het werken met ‘klanten’ in een professionele setting en tegelijkertijd met ‘vrijwilligers’ in een leer- en experimenteer- en amuzeer-omgeving.
 • Je bent zowel feedback- als oplossingsgericht.
 • Je bent sterk in je eigen time-management en in zelfzorg.
 • Je bent in staat zowel als in team als zelfstandig te werken.
 • Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en handelt daarnaar.
 • Je bent collegiaal en flexibel als de goede (samen)werking dit vereist.
 • Je kunt strategie en doelstellingen omzetten in concrete acties: m.a.w. je kunt de AFS-rekruteringsstrategie vertalen in concrete acties en projecten.
 • Je bent bereid tot regelmatig avond- en sporadisch weekendwerk flexibel waar het werken met vrijwilligers en klanten dat vereist.
 • Je bent sociaal vaardig, legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten mensen en groepen.
 • Je neemt gemakkelijk initiatief en weet hoe om te gaan met stresssituaties.
 • Je bent ondernemingsgezind en niet bang voor verandering en innovatie:  je ziet eerder de kansen dan de problemen.
 • Je bent sterk in contact leggen, netwerken uitbouwen en in het duurzaam uitwerken van relaties, co-creaties en projecten om via samenwerking met andere organisaties de efficiëntie en impact van AFS te verhogen.

Met deze ‘pluspunten’ ga je positief scoren:

 • Je bent zelf een vrijwilliger (geweest).
 • Ervaring in het verkopen binnen een not-for-profit context en/of binnen de jongerenmarkt (doelpubliek prioritair 15 tot 30 jaar).
 • Ervaring in marketing & sales in een missiegedreven context.
 • Ervaring in het werken voor een vrijwilligersorganisatie of het aansturen van vrijwilligers.
 • Je hebt kennis van intercultureel leren (global competences)  en/of internationalisering.
 • Je hebt ervaring met leadmanagement en CRM; eventueel met Salesforce.
 • Je hebt kennis van Generatie Z.

Ga terug naar de vacature.

Richt je Curriculum Vitae en motivatiebrief (!) uiterlijk voor donderdag 19 augustus 2021 aan Caroline Steyaert via [email protected]. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef en kort digitaal gesprek op 25 en 26 augustus 2021. Indiensttreding zo snel mogelijk.